Domov

Vlastivedné múzeum v Galante bolo založené v roku 1969,  je regionálnou pamäťovou organizáciou, ktorej od roku 2002 je zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. V zmysle zriaďovacej listiny A99/003392 z 23.12.1998 vydaným Krajským úradom v Trnave bolo zriadené múzeum ako príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. Riadiace orgány a orgány zodpovedné za strategické riadenie a dohľad nad múzeami majú primárnu zodpovednosť chrániť a propagovať kultúrne dedičstvo rovnako ako ľudské, materiálne a finančné zdroje poskytnuté na tento účel. Špecializáciou múzea je Mlynárstvo a mlyny na dolnom toku Váhu a Malom Dunaji. Odborná činnosť múzea je členená na archeológiu, etnológiu, históriu a históriu umenia, múzejnej pedagogiky. Z vyše 20 tisícového zbierkového fondu je polovica národopisného charakteru. Sídlom múzea je bývalá banka v Galante, do ktorej organizácia bola presťahovaná z Neogotického kaštieľa v Galante. V ostatných rokoch sídlo múzea bolo opravované až po dnešnú podobu. Zároveň vďaka zriaďovateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky na technické vybavenie. Vzhľadom na skromné priestorové podmienky okrem hlavnej budovy múzea časti zbierkového fondu sú vystavené v 12 expozíciách.